Zpracování osobních údajů pro potřeby objednávky

Odsouhlasením obchodních podmínek a vytvřením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) udělujete souhlas společnosti GREAT VISION, s.r. o., IČ: 05402956, se sídlem Kolovratská 57/3, Praha, 100 00, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

Jaké údaje zpracováváme

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa (ulice a čp., město, PSČ)
 • doručovací adresa (ulice a čp., město, PSČ)
 • telefonní číslo
 • e-mail


Za jakým účelem a jak dlouho je budeme zpracovávat

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem za účelem uzavření objednávky vytvořené na e-shopu PartyStudent.cz, k účelům další komunikace ohledně účasti na akci a k zasílání obchodních sdělení, k čemuž Správci uzavřením objednávky vzniká oprávněný zájem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Které subjekty budou mít k Vašim údajům přístup budou je zpracovávat 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce budou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • HUMLNET CREATIVE s.r.o., IČ: 27498140, se sídlem Polská 109, 541 01 Trutnov,
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., IČO: 26441021, se sídlem Spálená 76/14, Nové Město (Praha1), 110 00, Praha
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době Správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU (servery mimo EU).

Zrušení nebo omezení souhlasu

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět zasláním e-mailu na info@partystudent.cz a to v případě, že odstoupíte od kupní smlouvy a zanikne tak Správci povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak mu nařizuje platná legislativa.

Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.